Полимакс съдържа ниско молекулярни полипептиди и е продукт, използван в поддържащата терапия на туморните заболявания. Изцяло произведен в Германия по иновативен процес за добиване на пречистени, имуногенни пептиди. Полимакс е модулатор на имунния отговор.

Имунологични и клинични проучвания, които доказват на практика процеса на повлияване на имунната система от полипептидната терапия.

Дори днес лечението на раковите заболявания у човека представлява сложна наука все още изпълнена с неизвестни за специалистите. На всеки етап от заболяването и по време на терапията, която е тежко бреме както за болния така и за близките му, някои продукти, които действат подпомагащо на основната терапия могат да бъдат много полезни. Именно в такива случаи пептидите в Полимакс се използват вече повече от 40 години в адювантната терапия на туморите.

Полимакс стабилизира имунната система.
Повишава преживяемостта на пациента и качеството на живот.
Подобрява възприемането на химиотерапията.

 

Надеждната ефикасност на продукта е доказана в редица контролирани проучвания. Полимакс съдържа биогенни пептиди получени от свинска слезка посредством стандартизирани процедури. Постоянното високо качество и безопасността на продукта са в основата на производството на Полимакс. Полимакс предоставя нужната подкрепа на специалистите в борбата им с раковите заболявания.

Лекарски становища и статии