Полимакс стабилизира имунната система, повишава преживиямостта на пациента и качеството на живот, подобрява възприемането на химиотерапията.

ЛЕКАРСКИ СТАНОВИЩА И СТАТИИ