Полимакс стабилизира имунната система, повишава преживяемостта на пациента и качеството на живот, подобрява възприемането на химиотерапията.

ЛЕКАРСКИ СТАНОВИЩА И СТАТИИ