Имунотерапия с полипептиди Полимакс при онкологични заболявания

Приемът на Полимакс и Полимакс Плюс спомага за:

Намаляване на имунодефицитната симптоматика.
Възстановяване на имунния отговор.
Намаляване честотата и тежестта на усложненията съпътстващи имунния дефицит.
Подобряване на общото състояние, апетита и наддаването на тегло при състояния на потиснат имунитет.

Какво представляват пептидите и как се употребяват?

Всеки орган и система в човешкия организъм се нуждае от специфични пептиди, отговорни за контрола на клетъчните функции. Пептиди контролират всички процеси – от имунната система до емоциите. Особена роля имат пептидите в слезката – универсални химически трансмитери на „съобщения”, които контролират, регулират и стабилизират клетките на имунната система и в резултат повишават защитната ù функция. Тези пептиди са неразделна част от нормално функциониращата имунна система и се наричат цитокини (cytokines: “cyto” – клетка, “kines”- движение).

Цитокините се отделят от белите кръвни телца на имунната система и от клетките на тъканите. Към цитокините могат да се причислят малки протеини и биологични фактори като интер-левкини, хемокини, лимфокини, интерферони и др. Цитокините под формата на полипептиди, получени от бозайници, спадат към групата на биологичните фактори, стимулиращи имунната защита на онкоболния (Biological Response Modifiers), задължителни в комплексната онкотерапия.

При прием на такива пептиди се наблюдава повишаване в общия брой на кръвните клетки – лимфоцити, повишаване на стойностите на интерлевкин 2 и 3, както и на интерферон гама (INF-γ). Тези и други интерлевкини активират помагащите (разпределящи) CD4 клетки от клетъчния отдел на имунния отговор (отговорен за унищожаването на мутирали и ракови клетки), стимулират растежа и диференцирането на Т-клетките, модулират цитотоксичността (силата на имунитета) на Т лимфоцитите и естествените клетки-убийци (имунните убийци на раковите клетки) и засилват привличането на макрофагите разпознавателните клетки на имунитета) към даден чужд антиген.

Пептидите могат да се прилагат при различни състояния на потиснат имунитет, при вирусни (грип, хепатит) и други инфекции. Някои проучвания съобщават за забавяне на туморния растеж и намаляване на броя на метастазите по време на прием на пептиди при онкологични заболявания. Прилагани преди, по време или след химио- и лъчетерапия на пациенти със злокачествени новообразувания подобряват общото състояние, апетита и наддаването на тегло.

Пептидите Полимакс са успешно проучени при различни ракови заболявания – на глава и шия, рак на гърдата, на белите дробове, на храносмилателния тракт, на дебелото черво и др. Под въздействието на полипептидите Полимакс намаляват страничните прояви на лъчелечението и химиотерапията и се повишава поносимостта им при болните с малигнени неоплазии и хемопатии. Настъпва значително подобряване на качеството на живот на тези болни, изразяващо се в повишаване на апетита, намаляване на общата отпадналост, увеличение на телесната маса, отслабване на болковите усещания, подобряване на самочувствието им.

Стабилизиране на лимфоцитатите по време на химиотерапия

Стабилизиране на лимфоцитатите по време на химиотерапия

По-малко умора по време на химиотерапия

По-малко умора по време на химиотерапия

Каква е биологична активност на Полипептидната терапия?

Проявява инхибиращо растежа на туморните клетки действие, повлиявайки енергийния им баланс, чрез подтискане на гликолизата и образуването на млечна киселина.
Подтиска растежа на различни туморно-клетъчни линии ин витро и ин виво.
Предизвиква имуномодулация чрез стимулиране на пролиферативния отговор на лимфоцитите чрез засилена активност на цитотоксичните Т-лимфоцити и стимулация на цитокините.
Индуцира отделянето на интерферон гама (INF-γ) от периферни мононуклеарни клетки.

Редица проучвания доказват, че пептидите получени от свинска слезка – Полимакс, съдържат гликопротеин от ретикулоендотелни клетки и приети под формата на таблетки и капсули могат да подпомогнат функцията на имунната система като допълват недостига на имунни фактори – цитокини в човешкия организъм.

Полимакс е продукт разработен по немска технология за добиване на имунни пептиди от свинска слезка (далак). Полимакс е създаден посредством иновативен, съвременен високотехнологичен процес, гарантиращ чистотата на получените олиго- и полипептиди (цитокини).

Пептидите в Полимакс и Полимакс Плюс са от натурален произход и могат да стимулират имунната система по естествен път, тъй като са сходни на пептидите в слезката (най-големият орган на лимфната система) на човешкия организъм. По този начин те подпомагат естествената защитна функция на клетките на имунната система, поддържайки необходимото контролирано ниво на ефективност при нужда от защита. Това е много важна характеристика на продукта, която го различава от останалите имуномодулатори.

Продължителност на курса

Продължителността на курса за лечение е индивидуалнa, т.е. според тежестта на имунодефицитната симптоматика. При онкологични заболявания е препоръчително да се приема Полимакс Плюс продължително, поне 6 месеца в годината.

Състав

Една таблетка съдържа 112,4 mg олиго- и полипептиди от свинска слезка. Една мека желатинова капсула съдържа предимно пречистени и концентрирани олигопептиди от свинска слезка ≈ 70% еквивалентни на 10 mg. Една оригинална опаковка Полимакс Плюс съдържа: 90 таблетки и 15 меки капсули – достатъчни за едномесечен прием. Една оригинална опаковка Полимакс 100 съдържа: 100 таблетки Полимакс.

Полимакс и Полимакс плюс не съдържат потенциално алергенни пептиди.
Произведен изцяло в Германия по стандарт ISO 9001-2008.

Предназначение

Хранителна добавка от естествени продукти. Подпомага имунната система в процеса на
стабилизирането ù при състояния с нарушен лимфоцитен статус, наблюдаващи се при небалансиран или потиснат имунитет.

Приложение

1 таблетка 3 пъти дневно (сутрин, обед и вечер). Приема се през устата с малко течност, 30 минути преди хранене. Ако сте закупили Полимакс Плюс, във вашата опаковка има 15 меки капсули с пречистени и концентрирани олигопептиди и 90 таблетки. Приемайте меките капсули едновременно с таблетките, по 1 капсула (дневно) през ден, през устата с малко течност, преди хранене.

Примерна дозировка за 1 седмица

Имунотерапия с полипептиди Полимакс при онкологични заболявания