Стабилизиране на лимфоцитите по време на химиотерапия