Приложение при карцином на гърдата: контролирано, отворено проучване