Приложение при стомашен карцином: рандомизирано, контролирано, двойно сляпо проучване