Подобрен лимфоцитен отговор след лечение с Полимакс