Подобряване на имунитета по време на лечение с 5-FU