Лимфоцити при пациенти с раково заболяване: Рандомизирано, контролирано, двойно сляпо проучване