ИМУНОМОДУЛАТОРИ, НА КОИТО МОЖЕТЕ ДА СЕ ДОВЕРИТЕ

Полимакс и Полимакс Плюс са хранителни добавки с натурален произход, които подпомагат естествената защитна функция на клетките на имунната система, поддържайки необходимото контролирано ниво на ефективност при нужда от защита. Това е много важна характеристика на продукта, която го различава от останалите имуномодулатори.

Полимакс

Полимакс е създаден посредством иновативен съвременен високотехнологичен процес – немска технология за добиване на имунни пептиди от свинска слезка (далак), гарантираща чистотата на получените олиго- и полипептиди (цитокини).

Научете повече

Полимакс съдържа ниско молекулярни полипептиди и е продукт, използван в поддържащата терапия на туморните заболявания. Изцяло произведен в Германия по иновативен процес за добиване на пречистени, имуногенни пептиди. Полимакс е модултатор на имунния отговор.

Полимакс Плюс

Полимакс Плюс могат да се прилагат при различни състояния на потиснат имунитет. Спомага за намаляване на имунодефицитната симптоматика, възстановяване на имунния отговор, намаляване честотата и тежестта на усложненията съпътстващи имунния дефицит, подобряване на общото състояние, апетита и наддаването на тегло при състояния на подтиснат имунитет. При онкологични заболявания е препоръчително да се приема Полимакс Плюс поне 6 месеца в годината.

Научете повече

Полимакс Екстра Плюс

Приемът на Полимакс Екстра Плюс помага за намаляване на имунодефицитната симптоматика, възстановяване на имунния отговор, намаляване честотата и тежестта на усложненията съпътстващи имунния дефицит, подобряване на общото състояние, апетита и наддаването на тегло при състояния на подтиснат имунитет.

Научете повече

Имунологични и клинични проучвания, които доказват на практика процеса на повлияване на имунната система от полипептидната терапия.

Надеждната ефикасност на продукта е доказана в редица контролирани проучвания. Полимакс съдържа биогенни пептиди получени от свинска слезка посредством стандартизирани процедури. Постоянното високо качество и безопасността на продукта са в основата на производството на Полимакс. Полимакс предоставя нужната подкрепа на специалистите в борбата им с раковите заболявания.

Полимакс стабилизира имунната система.
Повишава преживяемостта на пациента и качеството на живот.
Подобрява възприемането на химиотерапията.

Препоръки от нашите клиенти

Познавам и използвам продукта от години. Използвам го лично, когато усещам, че се разболявам от настинка или грип. Още в началото, при първи симптоми – като отпадналост, общо неразположение, болки в мускулите или температура. Няколко приема решават проблема веднага, още първите ден-два.

Използвам Полимакс и профилактично, когато пътувам и може да настина или се срещам с много хора – често някой е болен от нещо – Полимакс държи имунната ми система нащрек и ме предпазва от заразяване или настинка.

Препоръчвам го постоянно на мои близки и пациенти. Пак за симптоми на настинка или грип за кратък прием или при симптоми на имунен дефицит – често боледуване, хронични състояния.

Препоръчвам го на всички, които страдат от онкологично заболяване – доказано действие против тумора и метастазите. Казвам доказано, защото това е единственият подобен продукт у нас с изследване на кръвните показателите по време на химиотерапевтични цикли. Може да се приема по време на химиотерапия или лъчелечение, за да се намалят страничните им ефекти и да се понесат по-добре от пациента. Комбинацията таблетки и капсули е наистина много добра. Комбинацията таблетки и капсули е наистина много добра, тъй като капсулите са по-концентрирани и имат по-силен ефект. Казват все по-често, че най-много си вредим с храната и че лекарството за всяко заболяване е в нас самите. Полимакс трябва да е част от задължителен, подобрен хранителен режим, съобразен със заболяването.

Полимакс е естествен продукт от здрави, живи организми с подобни на нашите имунни протеини. Коригирайте храненето си като добавите естествен имунитет с Полимакс използвайте имунните протеини в него, които са същите като нашите собствени. Успех на всички, които се лекуват, пътуват или просто искат да са здрави.

д-р Адел Нажжар

Лекарско становище за направено проучване с пациенти

Продуктът Полимакс Екстра Плюс беше приложен в отделение по Химиотерапия в продължение на 30 дни през месец ноември 2016. Наблюдавани са четирима пациенти с различни злокачествени заболявания в напреднал или метастазирал стадий, провеждащи химиотерапия. При всички болни, като ефект от приложената химиотерапия, е наблюдавана левкопения в лека или средна степен по скалата на СЗО.

При тези болни е приложена терапия с Полимакс Екстра Плюс – 30 табл и 15 меки желатинови капсули, в доза З х 1 таблетка дневно, в комбинация с капсули по 1 или 2 на ден в продължение на десет дена.

В резултат на приложената терапия се наблюдава възстановяване на стойностите на левкоцитите до норма само след десет-дневен прием, което ни позволи да продължим планираната цитостатична терапия. Спиране на химиотерапията не се наложи при нито един болен. Не се наблюдаваха значими странични ефекти.

Кръвните показатели бяха изследвани преди прилагане на химиотерапия, след химиотерапия и след десет-дневна терапия с Полимакс Екстра Плюс . От наблюдаваните показатели преди химиотерпия левкоцитите, лимфоцитите и тромбоцитите са в рамките на долните граници на референтните стойности. След химиотерпията се наблюдава очакван спад в стойностите, но прави впечатление, че след десет дневен прием на Полимакс Екстра Плюс има значително повишаване в стойностите на левкоцитите, лимфоцитите и тромбоцитите при всички изследвани пациенти.

При предварителните изследвания на периферна кръв изходните стойности на левкоцитите бяха между 2,8 – 4,7.109/L. След химиотерапия се наблюдава спад в рамките на 2,2-3,3. .109/L След десетдневен прием на Полимакс Екстра Плюс лимфоцитите се повишават до 4,4 – 6,8 .109/L. Същите наблюдения имахме и върху лимфоцитите – предварителни: 1,00-1,85.109/L; след химиотерапия: 0,7 -1,85 ,109/L; след Полимакс Екстра Плюс: 1-2,4 ,109/L. Наблюдавахме подобна тенденция и при тромбоцитите – предварителни: 129 -261.109/L, след химиотерапия: 41 – 194.109/L; след Полимакс Екстра Плюс – 200-649. 109/L;

Като цяло считаме, че Полимакс Екстра Плюс има изразен левкостимулиращ ефект по време и след завършване на химиотерапия. Това позволява провеждането на основното лечение без да се налага спирането му, поради спаднали под нормата кръвни показатели. В случаите с много ниски нива на показателите, възстановяването им след Полимакс Екстра Плюс е значимо и бързо. В допълнение към левкостимулиращия ефект, пациентите съобщават, че се чувстват по-бодри, с подобрено самочувствие и апетит.

В заключение може да се каже, че Полимакс Екстра Плюс има своето място в терапевтичния режим на третиране на левкопения при болни, провеждащи химиотерапия. Имунотерапията с Полимакс е удобна за пациентите, няма странични ефекти и позволява провеждането на планираните курсове химиотерапия.

д-р К. П. Костов